Za koju vrstu zelenog vegetacionog krova se odlučiti?

Sve što ste hteli da znate o zelenim krovovima na jednom mestu 

Vodič za odabir odgovarajućeg zelenog krova prema vašim potrebama

UPOREDNE ANALIZE prema tipovima krovova

  • Koje su prednosti primene zelenog krova
  • Osnovna tipologija zelenih krovova
  • Detalji za svaki tip krova


  • Kolika je težina svakog tipa krova
  • Koja vrsta vegetacije je primerena za svaki tip krova 
  • Okvirna cena zelenog krova